Продукти

Продуктите, които предлагаме на пазара са съобразени с българските и европейските изисквания за качество на течните горива.

Фирмата има изградена вътрешна система за контрол на качеството на предлаганите продукти,предвид тяхното разпространение на пазара.

Технически характеристики на предлаганите продукти