Цени

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 1000.00 340.00 1340.00 268.00 1608.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 902.00 710.00 1612.00 322.40 1934.40
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 902.00 0.00 902.00 180.40 1082.40
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 902.00 646.00 1548.00 309.60 1857.60
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 958.00 646.00 1604.00 320.80 1924.80
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 902.00 646.00 1548.00 309.60 1857.60
Тежко гориво за отопление лв./тон 1212.00 400.00 1612.00 322.40 1934.40
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 902.00 646.00 1548.00 309.60 1857.60
Котелно гориво лв./тон 890.00 400.00 1290.00 258.00 1548.00
JET A1 лв./1000л. 967.00 646.00 1613.00 322.60 1935.60

Цените са франко склада на ДМВ ЕООД валидни към дата 24.02.2021 г.

За сключване на договори се обърнете към търговският ни отдел.

 

Заявка за гориво