Цени

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 860.00 340.00 1200.00 240.00 1440.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 725.00 710.00 1435.00 287.00 1722.00
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 705.00 0.00 705.00 141.00 846.00
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 705.00 646.00 1351.00 270.20 1621.20
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 756.00 646.00 1402.00 280.40 1682.40
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 705.00 646.00 1351.00 270.20 1621.20
Тежко гориво за отопление лв./тон 990.00 400.00 1390.00 278.00 1668.00
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 705.00 646.00 1351.00 270.20 1621.20
Котелно гориво лв./тон 2850.00 400.00 3250.00 650.00 3900.00
JET A1 лв./1000л. 777.00 646.00 1423.00 284.60 1707.60

Цените са франко склада на ДМВ ЕООД валидни към дата 24.11.2020 г.

За сключване на договори се обърнете към търговският ни отдел.

 

Заявка за гориво