Цени

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 950.00 340.00 1290.00 258.00 1548.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 992.00 710.00 1702.00 340.40 2042.40
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 1080.00 0.00 1080.00 216.00 1296.00
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 1080.00 646.00 1726.00 345.20 2071.20
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 1118.00 646.00 1764.00 352.80 2116.80
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 1080.00 646.00 1726.00 345.20 2071.20
Тежко гориво за отопление лв./тон 1435.00 400.00 1835.00 367.00 2202.00
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 1080.00 646.00 1726.00 345.20 2071.20
Котелно гориво лв./тон 2850.00 400.00 3250.00 650.00 3900.00
JET A1 лв./1000л. 1143.00 646.00 1789.00 357.80 2146.80

Цените са франко склада на ДМВ ЕООД валидни към дата 19.11.2019 г.

За сключване на договори се обърнете към търговският ни отдел.

 

Заявка за гориво