Цени

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 1260.00 340.00 1600.00 320.00 1920.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 8% био лв./1000л. 946.00 710.00 1656.00 331.20 1987.20
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 1162.00 0.00 1162.00 232.40 1394.40
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 1162.00 646.00 1808.00 361.60 2169.60
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 1200.00 646.00 1846.00 369.20 2215.20
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 1162.00 646.00 1808.00 361.60 2169.60
Тежко гориво за отопление лв./тон 1505.00 400.00 1905.00 381.00 2286.00
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 1162.00 646.00 1808.00 361.60 2169.60
Котелно гориво лв./тон 2850.00 400.00 3250.00 650.00 3900.00
JET A1 лв./1000л. 1160.00 646.00 1806.00 361.20 2167.20

Цените са франко склада на ДМВ ЕООД валидни към дата 23.11.2018 г.

За сключване на договори се обърнете към търговският ни отдел.

 

Заявка за гориво