Цени

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 980.00 340.00 1320.00 264.00 1584.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 977.00 710.00 1687.00 337.40 2024.40
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 966.00 0.00 966.00 193.20 1159.20
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 966.00 646.00 1612.00 322.40 1934.40
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 1022.00 646.00 1668.00 333.60 2001.60
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 966.00 646.00 1612.00 322.40 1934.40
Тежко гориво за отопление лв./тон 1349.00 400.00 1749.00 349.80 2098.80
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 966.00 646.00 1612.00 322.40 1934.40
Котелно гориво лв./тон 2850.00 400.00 3250.00 650.00 3900.00
JET A1 лв./1000л. 1087.00 646.00 1733.00 346.60 2079.60

Цените са франко склада на ДМВ ЕООД валидни към дата 19.02.2020 г.

За сключване на договори се обърнете към търговският ни отдел.

 

Заявка за гориво