Цени

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 1950.00 0.00 1950.00 390.00 2340.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 1359.00 710.00 2069.00 413.80 2482.80
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 1580.00 0.00 1580.00 316.00 1896.00
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 1628.00 646.00 2274.00 454.80 2728.80
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 1693.00 646.00 2339.00 467.80 2806.80
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 1628.00 646.00 2274.00 454.80 2728.80
Тежко гориво за отопление лв./тон 2252.00 400.00 2652.00 530.40 3182.40
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 1648.00 646.00 2294.00 458.80 2752.80
Котелно гориво лв./тон 1590.00 400.00 1990.00 398.00 2388.00
JET A1 лв./1000л. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Цените са франко склада на ДМВ ЕООД валидни към дата 09.12.2022 г.

За сключване на договори се обърнете към търговският ни отдел.

 

Заявка за гориво