Цени

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 1050.00 340.00 1390.00 278.00 1668.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 8% био лв./1000л. 1000.00 710.00 1710.00 342.00 2052.00
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 1107.00 0.00 1107.00 221.40 1328.40
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 1107.00 646.00 1753.00 350.60 2103.60
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 1150.00 646.00 1796.00 359.20 2155.20
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 1107.00 646.00 1753.00 350.60 2103.60
Тежко гориво за отопление лв./тон 1446.00 400.00 1846.00 369.20 2215.20
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 1107.00 646.00 1753.00 350.60 2103.60
Котелно гориво лв./тон 2850.00 400.00 3250.00 650.00 3900.00
JET A1 лв./1000л. 1119.00 646.00 1765.00 353.00 2118.00

Цените са франко склада на ДМВ ЕООД валидни към дата 15.03.2019 г.

За сключване на договори се обърнете към търговският ни отдел.

 

Заявка за гориво