Цени

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 985.00 340.00 1325.00 265.00 1590.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 811.00 710.00 1521.00 304.20 1825.20
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 823.00 0.00 823.00 164.60 987.60
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 823.00 646.00 1469.00 293.80 1762.80
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 878.00 646.00 1524.00 304.80 1828.80
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 823.00 646.00 1469.00 293.80 1762.80
Тежко гориво за отопление лв./тон 1115.00 400.00 1515.00 303.00 1818.00
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 823.00 646.00 1469.00 293.80 1762.80
Котелно гориво лв./тон 890.00 400.00 1290.00 258.00 1548.00
JET A1 лв./1000л. 890.00 646.00 1536.00 307.20 1843.20

Цените са франко склада на ДМВ ЕООД валидни към дата 22.01.2021 г.

За сключване на договори се обърнете към търговският ни отдел.

 

Заявка за гориво