Цени

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 780.00 340.00 1120.00 224.00 1344.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 1022.00 710.00 1732.00 346.40 2078.40
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 1048.00 0.00 1048.00 209.60 1257.60
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 1048.00 646.00 1694.00 338.80 2032.80
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 1078.00 646.00 1724.00 344.80 2068.80
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 1048.00 646.00 1694.00 338.80 2032.80
Тежко гориво за отопление лв./тон 1371.00 400.00 1771.00 354.20 2125.20
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 1048.00 646.00 1694.00 338.80 2032.80
Котелно гориво лв./тон 2850.00 400.00 3250.00 650.00 3900.00
JET A1 лв./1000л. 1071.00 646.00 1717.00 343.40 2060.40

Цените са франко склада на ДМВ ЕООД валидни към дата 22.08.2019 г.

За сключване на договори се обърнете към търговският ни отдел.

 

Заявка за гориво