Цени

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 885.00 340.00 1225.00 245.00 1470.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 1003.00 710.00 1713.00 342.60 2055.60
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 1031.00 0.00 1031.00 206.20 1237.20
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 1031.00 646.00 1677.00 335.40 2012.40
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 1053.00 646.00 1699.00 339.80 2038.80
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 1031.00 646.00 1677.00 335.40 2012.40
Тежко гориво за отопление лв./тон 1354.00 400.00 1754.00 350.80 2104.80
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 1031.00 646.00 1677.00 335.40 2012.40
Котелно гориво лв./тон 2850.00 400.00 3250.00 650.00 3900.00
JET A1 лв./1000л. 1055.00 646.00 1701.00 340.20 2041.20

Цените са франко склада на ДМВ ЕООД валидни към дата 24.06.2019 г.

За сключване на договори се обърнете към търговският ни отдел.

 

Заявка за гориво