Цени

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 955.00 340.00 1295.00 259.00 1554.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 999.00 710.00 1709.00 341.80 2050.80
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 1067.00 0.00 1067.00 213.40 1280.40
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 1067.00 646.00 1713.00 342.60 2055.60
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 1106.00 646.00 1752.00 350.40 2102.40
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 1067.00 646.00 1713.00 342.60 2055.60
Тежко гориво за отопление лв./тон 1404.00 400.00 1804.00 360.80 2164.80
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 1067.00 646.00 1713.00 342.60 2055.60
Котелно гориво лв./тон 2850.00 400.00 3250.00 650.00 3900.00
JET A1 лв./1000л. 1135.00 646.00 1781.00 356.20 2137.20

Цените са франко склада на ДМВ ЕООД валидни към дата 03.12.2019 г.

За сключване на договори се обърнете към търговският ни отдел.

 

Заявка за гориво