Цени

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 1035.00 340.00 1375.00 275.00 1650.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 1011.00 710.00 1721.00 344.20 2065.20
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 1046.00 0.00 1046.00 209.20 1255.20
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 1046.00 646.00 1692.00 338.40 2030.40
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 1089.00 646.00 1735.00 347.00 2082.00
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 1046.00 646.00 1692.00 338.40 2030.40
Тежко гориво за отопление лв./тон 1435.00 400.00 1835.00 367.00 2202.00
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 1046.00 646.00 1692.00 338.40 2030.40
Котелно гориво лв./тон 2850.00 400.00 3250.00 650.00 3900.00
JET A1 лв./1000л. 1139.00 646.00 1785.00 357.00 2142.00

Цените са франко склада на ДМВ ЕООД валидни към дата 24.01.2020 г.

За сключване на договори се обърнете към търговският ни отдел.

 

Заявка за гориво