Цени

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 880.00 340.00 1220.00 244.00 1464.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 999.00 710.00 1709.00 341.80 2050.80
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 1076.00 0.00 1076.00 215.20 1291.20
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 1076.00 646.00 1722.00 344.40 2066.40
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 1110.00 646.00 1756.00 351.20 2107.20
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 1076.00 646.00 1722.00 344.40 2066.40
Тежко гориво за отопление лв./тон 1430.00 400.00 1830.00 366.00 2196.00
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 1076.00 646.00 1722.00 344.40 2066.40
Котелно гориво лв./тон 2850.00 400.00 3250.00 650.00 3900.00
JET A1 лв./1000л. 1135.00 646.00 1781.00 356.20 2137.20

Цените са франко склада на ДМВ ЕООД валидни към дата 18.10.2019 г.

За сключване на договори се обърнете към търговският ни отдел.

 

Заявка за гориво