Цени

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 1585.00 0.00 1585.00 317.00 1902.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 1589.00 710.00 2299.00 459.80 2758.80
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 1902.00 0.00 1902.00 380.40 2282.40
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 1919.00 646.00 2565.00 513.00 3078.00
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 2002.00 646.00 2648.00 529.60 3177.60
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 1919.00 646.00 2565.00 513.00 3078.00
Тежко гориво за отопление лв./тон 2601.00 400.00 3001.00 600.20 3601.20
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 1939.00 646.00 2585.00 517.00 3102.00
Котелно гориво лв./тон 1590.00 400.00 1990.00 398.00 2388.00
JET A1 лв./1000л. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Цените са франко склада на ДМВ ЕООД валидни към дата 30.09.2022 г.

За сключване на договори се обърнете към търговският ни отдел.

 

Заявка за гориво