Цени

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 755.00 340.00 1095.00 219.00 1314.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 732.00 710.00 1442.00 288.40 1730.40
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 739.00 0.00 739.00 147.80 886.80
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 739.00 646.00 1385.00 277.00 1662.00
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 778.00 646.00 1424.00 284.80 1708.80
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 739.00 646.00 1385.00 277.00 1662.00
Тежко гориво за отопление лв./тон 950.00 400.00 1350.00 270.00 1620.00
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 739.00 646.00 1385.00 277.00 1662.00
Котелно гориво лв./тон 2850.00 400.00 3250.00 650.00 3900.00
JET A1 лв./1000л. 696.00 646.00 1342.00 268.40 1610.40

Цените са франко склада на ДМВ ЕООД валидни към дата 08.08.2020 г.

За сключване на договори се обърнете към търговският ни отдел.

 

Заявка за гориво