Цени

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 970.00 340.00 1310.00 262.00 1572.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 1113.00 710.00 1823.00 364.60 2187.60
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 1145.00 0.00 1145.00 229.00 1374.00
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 1145.00 646.00 1791.00 358.20 2149.20
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 1171.00 646.00 1817.00 363.40 2180.40
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 1145.00 646.00 1791.00 358.20 2149.20
Тежко гориво за отопление лв./тон 1488.00 400.00 1888.00 377.60 2265.60
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 1145.00 646.00 1791.00 358.20 2149.20
Котелно гориво лв./тон 2850.00 400.00 3250.00 650.00 3900.00
JET A1 лв./1000л. 1168.00 646.00 1814.00 362.80 2176.80

Цените са франко склада на ДМВ ЕООД валидни към дата 23.04.2019 г.

За сключване на договори се обърнете към търговският ни отдел.

 

Заявка за гориво