Цени

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 790.00 340.00 1130.00 226.00 1356.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 747.00 710.00 1457.00 291.40 1748.40
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 657.00 0.00 657.00 131.40 788.40
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 657.00 646.00 1303.00 260.60 1563.60
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 704.00 646.00 1350.00 270.00 1620.00
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 657.00 646.00 1303.00 260.60 1563.60
Тежко гориво за отопление лв./тон 916.00 400.00 1316.00 263.20 1579.20
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 657.00 646.00 1303.00 260.60 1563.60
Котелно гориво лв./тон 890.00 400.00 1290.00 258.00 1548.00
JET A1 лв./1000л. 736.00 646.00 1382.00 276.40 1658.40

Цените са франко склада на ДМВ ЕООД валидни към дата 19.09.2020 г.

За сключване на договори се обърнете към търговският ни отдел.

 

Заявка за гориво