Цени

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 1015.00 340.00 1355.00 271.00 1626.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 912.00 710.00 1622.00 324.40 1946.40
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 852.00 0.00 852.00 170.40 1022.40
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 852.00 646.00 1498.00 299.60 1797.60
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 907.00 646.00 1553.00 310.60 1863.60
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 852.00 646.00 1498.00 299.60 1797.60
Тежко гориво за отопление лв./тон 1223.00 400.00 1623.00 324.60 1947.60
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 852.00 646.00 1498.00 299.60 1797.60
Котелно гориво лв./тон 890.00 400.00 1290.00 258.00 1548.00
JET A1 лв./1000л. 975.00 646.00 1621.00 324.20 1945.20

Цените са франко склада на ДМВ ЕООД валидни към дата 03.03.2021 г.

За сключване на договори се обърнете към търговският ни отдел.

 

Заявка за гориво