Цени

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 635.00 340.00 975.00 195.00 1170.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 681.00 710.00 1391.00 278.20 1669.20
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 662.00 0.00 662.00 132.40 794.40
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 662.00 646.00 1308.00 261.60 1569.60
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 713.00 646.00 1359.00 271.80 1630.80
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 662.00 646.00 1308.00 261.60 1569.60
Тежко гориво за отопление лв./тон 950.00 400.00 1350.00 270.00 1620.00
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 662.00 646.00 1308.00 261.60 1569.60
Котелно гориво лв./тон 2850.00 400.00 3250.00 650.00 3900.00
JET A1 лв./1000л. 696.00 646.00 1342.00 268.40 1610.40

Цените са франко склада на ДМВ ЕООД валидни към дата 27.05.2020 г.

За сключване на договори се обърнете към търговският ни отдел.

 

Заявка за гориво