Цени

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 575.00 340.00 915.00 183.00 1098.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 653.00 710.00 1363.00 272.60 1635.60
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 659.00 0.00 659.00 131.80 790.80
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 659.00 646.00 1305.00 261.00 1566.00
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 706.00 646.00 1352.00 270.40 1622.40
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 659.00 646.00 1305.00 261.00 1566.00
Тежко гориво за отопление лв./тон 1245.00 400.00 1645.00 329.00 1974.00
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 659.00 646.00 1305.00 261.00 1566.00
Котелно гориво лв./тон 2850.00 400.00 3250.00 650.00 3900.00
JET A1 лв./1000л. 1006.00 646.00 1652.00 330.40 1982.40

Цените са франко склада на ДМВ ЕООД валидни към дата 02.04.2020 г.

За сключване на договори се обърнете към търговският ни отдел.

 

Заявка за гориво