Цени

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 1950.00 0.00 1950.00 390.00 2340.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 1703.00 710.00 2413.00 482.60 2895.60
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 1898.00 0.00 1898.00 379.60 2277.60
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 1880.00 646.00 2526.00 505.20 3031.20
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 1938.00 646.00 2584.00 516.80 3100.80
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 1880.00 646.00 2526.00 505.20 3031.20
Тежко гориво за отопление лв./тон 2556.00 400.00 2956.00 591.20 3547.20
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 1900.00 646.00 2546.00 509.20 3055.20
Котелно гориво лв./тон 1590.00 400.00 1990.00 398.00 2388.00
JET A1 лв./1000л. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Цените са франко склада на ДМВ ЕООД валидни към дата 16.08.2022 г.

За сключване на договори се обърнете към търговският ни отдел.

 

Заявка за гориво