Цени

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 915.00 340.00 1255.00 251.00 1506.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 8% био лв./1000л. 898.00 710.00 1608.00 321.60 1929.60
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 1073.00 0.00 1073.00 214.60 1287.60
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 1073.00 646.00 1719.00 343.80 2062.80
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 1112.00 646.00 1758.00 351.60 2109.60
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 1073.00 646.00 1719.00 343.80 2062.80
Тежко гориво за отопление лв./тон 1404.00 400.00 1804.00 360.80 2164.80
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 1073.00 646.00 1719.00 343.80 2062.80
Котелно гориво лв./тон 2850.00 400.00 3250.00 650.00 3900.00
JET A1 лв./1000л. 1088.00 646.00 1734.00 346.80 2080.80

Цените са франко склада на ДМВ ЕООД валидни към дата 16.02.2019 г.

За сключване на договори се обърнете към търговският ни отдел.

 

Заявка за гориво